Kuivauspalvelut

Kattavaa kuivauspalvelua vesivahinkokohteisiin sekä rakennusaikaiset kuivauspalvelut työmaalle.

Tarjoamme vesivahinkokohteisiin kuivatuspalvelut sekä Rakennusaikaiset kosteudenhallinnat työmaille.

Vesivahingon hoito jakautuu pääosissa seuraaviin kohtiin:

• JVT-työt (jälkivahingontorjunta)
• kosteuskartoitus

• purkutyö
• rakenteiden kuivaaminen

• jälleenrakennustyö.

Kuivatusmenetelmät yleisimmät

Tilakuivaus:

- Yleisimmin käytetty kuivausmenetelmä perustuu rakenteita ympäröivän ilman vesisisällön laskemiseen ja ilman kierrättämiseen

Eristetilakuivaus:

- Eristetilojen kuivaukseen on kolme erilaista menetelmää: imukuivaus, puhalluskuivaus ja imupuhalluskuivaus. Pääperiaatteena on saada ilmaa liikkumaan esim. kaksoisalapohjan eristetilassa tai sandwich-elementin eristetilassa. Rakenteeseen porataan halkaisijaltaan 32–50 mm:n reikiä noin 1–1,5 metrin välein. Porattuihin reikiin rakennetaan imu-/puhalluskanavat esimerkiksi 50 mm:n muoviviemäristä.

Lämpökuivaus/infrakuivaus:

- Menetelmä soveltuu massiivirakenteiden, kuten betoni- ja tiilirakenteiden, kuivaamiseen. Menetelmässä on periaatteena rakenteen jaksottainen lämmittäminen ja jäähdyttäminen, joten toimenpiteellä saadaan ”pumpattua” ylimääräinen kosteus rakenteesta ulos. Kosteuden siirryttyä rakenteen pinnalle se tuuletetaan puhaltimilla tai tilakuivaimella pois.

Kuivatus sisältää:

- Aloitusmittaus pintakosteusmittarilla

- Ilmakuivaimen

- Infra Lämpölevyt ja/tai eristetilapuhaltimet

- Kuivainten asennuksen ja poisviennin

- Seuranta ja lopetusmittaukset, Betonin RH80% tai tilaajan ilmoittama suurempi kosteuslukema

- Mittausraportin ja sähkönkulutuslaskelman

Pintakuivauksella tarkoitetaan äkillisen vuodon seurauksena kastuneiden pintojen kuivausta. Uusien rakenteiden tai pitkäkestoisen vuodon aiheuttamien rakenteiden kuivaus sovitaan aina erikseen.

Pyydä suoraan tarjous tai kerro lisää työstä, johon ammattipalvelua tarvitset!